Utsatt: Juridisk frokostmøte

  • 21. september
  • 09.00-11.00
  • Hamsunsalen, Gyldendal

Vi må dessverre utsette dette arrangementet. Nytt tidspunkt kommer.

Hva er lov og ikke når du gir ut en bok?

Juridisk utvalg i Forleggerforeningen arrangerer seminar hvor du får en praktisk innføring i rettighetsklarering og avtaler.

Seminaret finner sted hos Gyldendal (Hamsunsalen) den 21. september kl. 9-11, og passer for alle som jobber redaksjonelt både digitalt og på papir. Det blir lett servering.

Arrangementet er åpent og gratis for alle ansatte i medlemsforlag.

Advokater Mathias Lilleengen og Thea Sæter Langeland fra Bing Hodneland advokatselskap foredrar.