Seminar: Finnes det virkelig noe slikt som «en gratis lunsj»?

  • 12. november
  • Kl. 09.00 - 10.30
  • Forleggerforeningen, kantine i 1. etg.

Juridisk utvalg inviterer til seminar om tilsynelatende gratis ressurser på internett, som fritt tilgjengelig materiale, bilder, videosnutter og illustrasjoner som det kan være fristende å benytte i egne publikasjoner. Men hvor gratis og fritt tilgjengelig er disse ressursene i virkeligheten?

På internett florerer det med tilsynelatende gratis, fritt tilgjengelig materiale, bilder, videosnutter og illustrasjoner som det kan være fristende å benytte i egne publikasjoner. Men hvor gratis og fritt tilgjengelig er disse ressursene i virkeligheten?

  • Er det greit å benytte seg av det, så lenge det finnes en Creative Commons lisens?
  • Hvilke konsekvenser kan det få dersom man publiserer fotografier, illustrasjoner, tekster og lignende som det viser seg at opphaver ikke selv har lagt ut hos gratistilbyderne?
  • Hva om opphaver etter publisering trekker ut sine verk fra disse nettsidene?
  • Må vi sjekke at det faktisk er opphaver som har tilgjengeliggjort fotografiene? – eller kan vi sies å være i god tro ut fra nettstedets «forsikringer» om at dette er fritt tilgjengelig?
  • Flere nettsteder/tilbydere av gratis innhold/fotografier skriver at man ikke behøver å kreditere hverken dem eller fotografen – men tilføyer ofte at de vil sette pris på at det gjøres. Er det da greit å utelate opphaver og nettadresse?
  • Hva med eventuelle personer som er avbildet? – kan vi gå ut fra at dette er klarert dersom annet ikke er angitt?

Disse og andre praktiske spørsmål knyttet til bruk av slikt materiale i egne publikasjoner vil advokat Benedicte Langford belyse i sin presentasjon på årets høstmøte.

Benedicte er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT & Media hos advokatfirma Bing & Hodneland DA. Hun har bred kompetanse innenfor immaterialrett, og særlig innenfor områdene opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett. Hun arbeider også med arbeidsrett hvor hun bistår både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Det vil bli satt av godt med tid for spørsmål etter presentasjonen.

Tradisjonen tro, serveres det kaffe og noe å bite i. Av den årsak, vil vi sette pris på å vite om du kommer. Meld deg på under her!

Fant ingen felt.

Velkommen!

Hilsen Juridisk utvalg i Forleggerforeningen