Bokhandlermøter Kagge

  • 10. september
  • 18.00
  • Trondheim

Presentasjon av høstens bøker for inviterte