Kompetansekaffe: Forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  • 5. mai
  • 10-11.30
  • Digitalt via zoom

Eivind Breilid fra balansekunstprosjektet vil holde kurs om forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

Resultatene fra en undersøkelse som ble offentliggjort tidligere i år viser at seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skjer i vår bransje. Nå kan du lære mer og få noen nyttige verktøy som kan brukes i møte med ukultur hjemme i eget forlag og i bransjen ellers.

Vi arrangerer kurs om seksuell trakassering 5. mai klokka 10-11.30!

Hvorfor skjer seksuell trakassering? Hva sier egentlig loven? Hva er risikofaktorene som gjør kulturbransjen spesielt utsatt? Hvordan kan man forhindre at uønsket seksuell oppmerksomhet skjer?

Kurset holdes av Balansekunstprosjektet. Opplegget er digitalt, dialogbasert og finner sted på Zoom.

Kurset er åpent for alle ansatte i medlemsforlag.