Kompetansekaffe: Grunnleggende konkurranserett

  • 29. april
  • kl. 10.00 - 11.00
  • Digitalt via Teams

Advokat Mathias Lilleengen vil holde kurs for Forleggerforeningens medlemmer i grunnleggende konkurranserett.

Konkurranseloven forbyr avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak og enhver annen form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen. Bokbransjen er delvis unntatt dette forbudet gjennom Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Det er blant annet lov å samarbeide om fastpris, fellesnedsettelser, litteraturabonnementer, skaffe- og leveringsplikt og standardkontrakter om royaltysatser og normalkontrakter for oversetterhonorar. Annet er regulert av normal konkurranserett.

Advokat Mathias Lilleengen vil gi en kort innføring i hva dette betyr for våre medlemmer, og peke på områder hvor medlemsforlagene bør være særlig forsiktige, samt anbefale noen enkle grep ikke bare å unngå ulovlig samhandling, men også unngå at omverdenen feilaktig får inntrykk at det foregår noe som er konkurranserettslig utfordrende.