Kompetansekaffe: Kurs om seksuell trakassering

  • 18. februar
  • 13.00-15.00
  • Digitalt via Teams

Hvorfor skjer seksuell trakassering? Hva sier egentlig loven? Hva er risikofaktorene som gjør kulturbransjen spesielt utsatt? Og hvilke tiltak kan hver enkelt bedrift iverksette for å forhindre at seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skjer?

Resultatene fra en undersøkelse som ble offentliggjort i januar viser at seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skjer i vår bransje. Nå kan du lære mer og få noen nyttige verktøy som kan brukes i møte med ukultur hjemme i eget forlag og i bransjen ellers.

Kurset holdes av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Balansekunstprosjektet. Opplegget er digitalt, dialogbasert og finner sted på Zoom.

Kurset er gratis og åpent for alle ansatte i medlemsforlag , men retter seg spesielt mot ledere i forlag.

 

Meld deg på her: