Kompetansekaffe: Ny boklov – starter kl 0930

  • 25. januar
  • 09.30 - 10.30
  • Teams

Velkommen til kompetansekaffe med Aslak Sira Myhre om ny boklov!

Regjeringen jobber nå med å utvikle ny boklov. Arbeidet ledes av Aslak Sira Myhre. Forleggerforeningen har god dialog med departementet i prosessen.

Vi inviterer alle medlemmer til årets første kompetansekaffe om boklovsarbeidet, 25. januar kl. 09.30-10.30 på Teams. Aslak Sira Myhre vil informere om boklovsprosessen, og vi vil fortelle dere om hvordan vi jobber og hva vi har spilt inn. I tillegg blir det anledning til dialog og spørsmål.