Kompetansekaffe: Presentasjon av veileder om universell utforming

  • 14. oktober
  • Kl. 12 - 13
  • Teams

I samarbeid med Norsk Lyd - og Blindeskriftbibliotek (NBL) og Statped har Forleggerforeningen utarbeidet en veileder for universell utforming av digitale utgivelser. 

Universell utforming av digitale utgivelser gjør bøker mer tilgjengelige for lesehemmede og hjelper forlagene med å nå nye brukergrupper. Men hva betyr det at en utgivelse er universelt utformet? Veileder for universell utforming av digitale utgivelser ønsker å gi svar på dette spørsmålet, og gir en oversikt over hva som forankrer prinsipper om universell utforming av bøker i jussen, tekniske standarder og god praksis.

Arbeidsgruppa som har bestått av Miriam Hlavaty fra Statped, Thomas Tsigaridas fra NLB, Mats Kranmo Smestad fra Cappelen Damm og Lars Seime fra Gyldendal vil gjennomgå den nye veilederen og svare på spørsmål.

Ønsker du å se på veilederen før møtet finner du den her.

Seminaret er torsdag 14. oktober kl. 12.00 – 13.00.
Møtet finner sted på Teams og lenke blir sendt ut i forkant.

Seminaret er gratis og åpent for alle ansatte i medlemsforlag.

Meld deg på her: