Kompetansekaffe: Strømming i kultur- og mediebransjene – fortid, nåtid, fremtid

  • 23. mars
  • kl. 10.00 - 11.30
  • Digitalt via Teams

Mediemarkeder er i endring, og hvordan vi konsumerer kultur er i endring. Strømmetjenester utgjør en stadig større del av mediedistribusjonen, også innen litteraturen. Hvordan påvirker strømming bokbransjen - og hvilke muligheter og utfordringer har vi?

Terje Colbjørnsen er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på OsloMet og jobber blant annet med forskningsprosjektet Streaming the culture industries: Analyzing the technology, usage and economy of streaming media services (STREAM).

23. mars holder han seminar for Forleggerforeningens medlemmer hvor han vil gi et riss av hvordan strømmemodellene har utviklet seg i både musikk-, film-, tv- og bokbransjen og se på status for strømmemodeller i dag med særlig blikk på bokbransjen. Videre vil han gi oss et innblikk i utfordringer og muligheter på tvers av bransjer, og se dette i sammenheng med litteraturpolitikk.

 

Seminaret er gratis og åpent for alle ansatte i medlemsforlag.