Nordisk fellesstand under London Book Fair

  • 12. - 14. mars
  • London Book Fair, stand 6F70, Olympia, London

Den norske Forleggerforening, NORLA og den Kgl. norske ambassade i London samarbeider om norsk deltagelse på den nordiske fellesstanden under den internasjonale bokmessen i London i april. Nedenfor finner du praktisk informasjon om påmelding og deltakelse på fellesstanden.

Standens viktigste formål er å være et utstillingsvindu for nordisk litteratur, også med tanke på salg av bokrettigheter. Nordisk fokus gir helhet og synlighet for bransje og publikum. I tillegg gir fellesskapet oss gode muligheter for kontakt og samarbeid med våre nordiske kolleger.

På den nordiske fellesstanden vil hvert land disponere sitt område med hyller og bord. NORLA vil være tilstede på standen. Påmeldte forlag får hylleplass til sine bøker og mulighet til å benytte seg av møtebordene på det norske området.

Påmelding og frister

Påmeldingen skal inneholde kontaktinformasjon (navn på forlag og kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer), samt informasjon om bøkene forlaget ønsker utstilt (totalt antall bøker, tittel og forfatter på hver bok)

  • Frist for påmelding av bøker er fredag 25. januar. Send din påmelding til hege@forleggerforeningen.no
  • Frist for innlevering av bøker og materiell til Forleggerforeningen er mandag 11. februar.

Praktisk informasjon

  • Pris pr. påmeldte tittel er kr. 750 eks. mva.
  • Bare de bøkene som er meldt på vil bli stilt ut.
  • Titler som er solgt til utlandet utstyres med opplysninger om dette på et eget ark som festes på innsiden av boken. Ikke lag magebind.
  • Forleggerforeningen besørger transport og utstilling. De utstilte bøkene vil i etterkant av messen bli gitt til den norske ambassaden i London.
  • Reservasjon av møtebord kan gjøres per e-post til hege@forleggerforeningen.no innen fredag 1. mars.
  • Ved booking av møtebord uten påmelding av bøker. Ta kontakt med hege@forleggerforeningen.no

For mer informasjon om London Book Fair, se http://www.londonbookfair.co.uk/

Mottagelse på den nordiske standen

Det inviteres til felles mottagelse på den nordiske standen tirsdag 12. mars. Hold av ettermiddagen!
NB: IKKE avtal møter på standen fra og med kl. 16.30 – pga. rigging!

Present at the Fair

På den norske standen i London deler vi ut en oversikt, present at the fair, over alle norske forlagsfolk som er tilstede. Den finnes her. Listen blir slettet når messen er over.