Nordisk fellesstand under London Book Fair

  • 12. - 14. april
  • London Book Fair, Olympia, London

Den norske Forleggerforening, NORLA og den Kgl. norske ambassade i London samarbeider om norsk deltagelse på den nordiske fellesstanden under den internasjonale bokmessen i London i april. Nedenfor finner du praktisk informasjon om påmelding og deltakelse på fellesstanden.

Standens viktigste formål er å være et utstillingsvindu for nordisk litteratur, også med tanke på salg av bokrettigheter. Nordisk fokus gir helhet og synlighet for bransje og publikum. I tillegg gir fellesskapet oss gode muligheter for kontakt og samarbeid med våre nordiske kolleger.

På den nordiske fellesstanden vil hvert land disponere sitt område med hyller og bord. NORLA vil være tilstede på standen med tre representanter. Påmeldte forlag får hylleplass til sine bøker (betaling per antall!) og mulighet til å benytte seg av møtebordene på det norske området (NB: Krever reservasjon – se under).

Påmelding og frister

Påmeldingen skal inneholde kontaktinformasjon (navn på forlag og kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer), samt informasjon om bøkene forlaget ønsker utstilt (totalt antall bøker, og tittel og forfatter på hver bok)

Pris: kr. 750 eks mva pr. påmeldte bok.

Påmelding til hege@forleggerforeningen.no innen onsdag 17. februar 2016.
Påmeldte bøker sendes Forleggerforeningen innen fredag 4. mars.

Praktisk informasjon

  • Bare de bøkene som er meldt på vil bli stilt ut.
  • Titler som er solgt til utlandet utstyres med opplysninger om dette på et eget ark som festes på innsiden av boken. Ikke lag magebind.
  • Forlagene tar med kataloger (på engelsk!)
  • Forleggerforeningen besørger pakking, forsendelse og utstilling. De utstilte bøkene vil i etterkant av messen bli gitt til den norske ambassaden i London.
  • Reservasjon av møtebord kan gjøres per e-post til hege@forleggerforeningen.no innen 4. mars.

For mer informasjon om London Book Fair, se http://www.londonbookfair.co.uk/