Nordisk læremiddelkonferanse

  • 23. - 24. august
  • Stockholm, Sverige

Forleggerforeningene i Danmark, Sverige, Finland og Norge avholder nordisk læremiddelkonferanse i Stockholm 23. -24. august 2017, og viderefører med det et nordisk samarbeid som går nesten 30 år tilbake i tid.

Konferansen vil se på utviklingen i skolene, markedet og ny forskning. Man vil også rette blikket utenfor Norden og se på rammevilkår for forlagshusene. Les mer og meld deg på her!