Norsk Litteraturfestival, Lillehammer

  • 24. - 29. mai
  • Lillehammer

Norsk Litteraturfestival ‒ Sigrid Undset-dagene er Nordens største litteraturfestival med hovedvekt på nordisk samtidslitteratur og samspillet mellom litteratur og samfunn. I 2016 arrangeres festivalen fra 24. – 29. mai.

Festivalen fikk status som knutepunktfestival i 2006, og har en sterk internasjonal profil. Festivalen har blitt arrangert siden 1995.

I slutten av mai fylles Lillehammers gater av forfattere og litteratur. Festivalen rommer forfattermøter, opplesninger, debatter, foredrag, prisutdelinger, forestillinger, utstillinger, seminarer, quiz og andre festligheter. Målet er å presentere viktige forfattere og god litteratur, og å debattere aktuelle samfunnstemaer.

Norsk Litteraturfestival har arrangementer for barnehagebarn, skoleelever og voksne lesere med ulike preferanser og henvender ser til et bredt publikum. Festivalen er også Norges største bransjetreff for forfattere, oversettere, kritikere, forleggere og bibliotekarer.

Les mer på festivalens egne hjemmesider.