Kompetansekaffe: Om arbeidskontrakter og hva de bør inneholde

  • 9. mars
  • kl. 12.00 - 13.00
  • Teams

Vi ønsker velkommen til kompetansekaffe om arbeidskontrakter onsdag 9. mars kl. 12.00 til 13.00.

Advokatene Alf Kåre Knudsen og Thea Sæter Langeland fra Bing Hodneland advokatselskap vil her fortelle mer om arbeidskontrakter (hva de bør inneholde inkludert regulering av opphavsrett o.l) i ansettelsesforholdet, grensen mellom oppdragstaker og arbeidstaker, og om hvordan å håndtere konflikter på arbeidsplassen.

Bing Hodneland har omfattende erfaring og kompetanse innen fagfeltet arbeidsrett.

Advokatselskapet bistår fagforeninger, arbeidsgivere og arbeidstaker med alle typer arbeidsrettslige problemstillinger.

Møtet finner sted på Teams.

Registrer deg her