Kompetansekaffe: Normalkontrakten

  • 16. februar
  • kl. 10.00 - 11.00
  • Teams

Advokat Mathias Lilleengen fra Bing Hodneland advokatselskap foredrar om normalkontraktsverket; hva det innebærer, hvorfor bransjen kan og vil ha normalkontrakter, samt peker på noen utfordringer som f.eks. ved nedsettelsessalg/realisasjon.