Åndsverkloven – hva mener forleggerne og andre høringsinstanser?

  • 3. november
  • 08.30
  • Øvre Vollgate 15, 0158 Oslo

Forleggerforeningens advokat Mathias Lilleengen vil gå gjennom høringssvar til en gjennomrevidert lovtekst på et frokostseminar 3. november kl. 08.30.

Lov om opphavsrett til åndsverk er et av myndighetenes viktigste virkemidler i kulturpolitikken. Derfor er det en viktig begivenhet når regjeringen sender ut et utkast til en gjennomrevidert lovtekst, og ber om kommentarer fra de berørte parter. Forleggerforeningen har levert et omfattende høringssvar til regjeringens lovforslag, og det er også kommet kommentarer fra andre bransjer og institusjoner som vi forleggere bør kjenne til. Forleggerforeningens juridiske utvalg inviterer derfor til en gjennomgang av høringssvarene ved foreningens advokat Mathias Lilleengen.

Gjennomgangen vil foregå på et frokostseminar torsdag 3. november kl. 08.30. -09:30. Seminaret er gratis og åpent for alle medlemsforlag. Meld deg på innen 28. oktober til Siri Ekstad Bauge.