Seminar om Frankfurt 2019

  • 31. januar
  • 09.00
  • Forleggerforeningens lokaler

Lurer du på hva gjestelandprosjektet egentlig er, og vil vite mer om hvilke muligheter som ligger der for forlagene? Forleggerforeningen inviterer til seminar om satsingen på Norge som gjesteland i Frankfurt i 2019.

Program:

0900 – 0910       Velkommen
Kristenn Einarsson er direktør i Forleggerforeningen og sitter i styret i NORLA. Ingvild Haugland er leder av Forleggerforeningens eksportutvalg. De ønsker velkommen og sier litt om foreningens rolle i gjestelandssatsingen.

0910 – 1000       Halldór Gudmundsson: Frankfurt 2019
Hva er NORLAs planer, visjoner og program for 2019? Hva er forventningene til prosjektet og til aktørene som er involvert? Hvor i prosessen er prosjektet nå? Hvordan kan forlagene spille inn sine ønsker? Halldór Gudmundsson leder prosjektet Gjesteland Frankfurt, og hadde også ansvar for den Islandse satsingen i 2011. Innledning og diskusjon.

1000 – 1030       Svein Størksen, Magikon: Å være lite forlag på messe
Hva kan små forlag få ut av å være på messer? Hvilke triks er lure å kunne? Hvilke feller bør man unngå? Og hvor starter man egentlig? Magikon forlag er et lite forlag som har stor suksess i utlandet. Svein Størksen forteller om hvordan forlaget jobber med eksport, og hvordan de kom i gang på utenlandsmarkedet.

 

Meld deg på her (bare for medlemmer):