Småforlagsforum: Digital marknadsføring

  • 26. november
  • Kl. 14.00
  • Forleggerforeningens lokaler

Utvalet for små forlag inviterer til seminar om digital marknadsføring og korleis forlag kan bli meir synleg i det store mangfaldet av netthandelaktørar. Seminaret varar frå kl 14.00 til 16.00.    

Linda Frid Andresen, administrerande direktør i ARK, skal snakke om korleis ARK arbeider for å vere synlege i det store mangfaldet av nettbokhandlar som finnast.

Per Nordanger, administrerande direktør i Spartacus, skal fortelje om korleis dei arbeider med nettløysinga til forlaget.

Skagerak Consulting v/Tord Langmoen vil formidle idear for løysingar av digitale utfordringar for små forlag. Den digitale overgangen for små forlag.

Seminaret vil bli strømma.

Tradisjonen tru blir det servering av pizza og drikke i etterkant. Av den årsak vil vi sette pris på å vite om du kjem. Meld deg på her!

Velkommen!

Helsing Utvalet for små forlag