Kansellert: The London Book Fair

  • 10. - 12. mars
  • Nordisk fellesstand, stand nr. 6 F 70

Den norske Forleggerforening, NORLA og den Kgl. norske ambassade i London inviterer til deltagelse på nordisk fellesstand under den internasjonale bokmessen i mars.  

Den norske Forleggerforening, NORLA og den Kgl. norske ambassade i London inviterer til deltagelse på nordisk fellesstand under den internasjonale bokmessen i mars.

Standens viktigste formål er å være et utstillingsvindu for nordisk litteratur, også med tanke på salg av bokrettigheter. Nordisk fokus gir helhet og synlighet for bransje og publikum. I tillegg gir fellesskapet oss gode muligheter for kontakt og samarbeid med våre nordiske kolleger.

På den nordiske fellesstanden vil hvert land disponere sitt område med hyller og bord.

Praktisk informasjon

  • Bare de bøkene som er meldt på vil bli stilt ut.
  • Titler som er solgt til utlandet utstyres med opplysninger om dette på et eget ark som festes på innsiden av boken. Ikke lag magebind.
  • Forlagene tar med kataloger (på engelsk!)
  • Forleggerforeningen besørger pakking, forsendelse og utstilling. De utstilte bøkene vil i etterkant av messen bli gitt til den norske ambassaden i London.
  • Booking av møtebord kan gjøres per e-post til hege@forleggerforeningen.no innen 5. mars.
  • Ved booking av møtebord uten påmelding av bøker. Ta kontakt med hege@forleggerforeningen.no

For mer informasjon om London Book Fair, se http://www.londonbookfair.co.uk/

Påmeldingsfrist er onsdag 29. januar. Frist for innsendelse av påmeldte bøker til Forleggerforeningen kommer.