Forleggerforeningens Ytringsfrihetsutvalg inviterer til seminar om etikk og ytringsfrihet

  • 29. februar
  • 15.00
  • Forleggerforeningen, Øvre Vollgate 15

Hvordan anvender man de etiske grunntankene i praksis? I hvilken grad eier vi og kan fortelle vår egen historie? Hvilke etiske vurderinger må en forlegger gjøre?

Bilde: Einar Aslaksen ©

Bilde: Einar Aslaksen ©

Programmet blir som følger:

1) Foredrag av Henrik Syse
Filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning, Henrik Syse, tar for seg ytringsfrihetens grenser fra etikken sin side gjennom foredraget «Det vi sier til hverandre: Tanker om frihet og etikk, hånd i hånd».  Han vil også komme inn på et par av høstens omtalte utgivelser: En kamp til – en selvbiografi av Claus Lundekvam og Thomas Karlsen og Jar av Leonard Ibsen.

2) Paneldebatt
De to utgivelsene blir diskutert i et panel bestående av Henrik Syse, Leonard Ibsen og Erik Solheim Møller, redaktøren til Claus Lundekvam.

Seminaret varer i ca. 1,5 time og er åpent for alle medlemmer i Forleggerforeningen. Meld deg på til siri@forleggerforeningen.no innen torsdag 25. februar.