Seminar: Uetisk publisering av forskning?

  • 9. november
  • 14.00
  • Forleggerforeningen, Øvre Vollgate 15

Forleggerforeningens ytringsfrihetsutvalg inviterer til seminar 9. november kl. 14.00.

Uetisk publisering av forskning?

Hvor går grensene for plagiat? Hva er forskjellen er det på jussen og etikken? Hvilke personvernbestemmelser skal gjelde for de ulike sjangrene? Og når kan og bør den akademiske ytringsfriheten spille en tyngre rolle enn det etiske?

Både forskere og institusjoner har lovpålagte krav om at det de publiserer skal ha etikken på stell. Hvordan skal vi som forlage kunne kvalitetssjekke dette? Et etisk skjønn handler ikke bare om å trene blikket, det handler om å kunne artikulere argumenter og bygge opp kompetanse og kultur.

Johan L. Tønnesson og Vidar Enebakk holder innlegg om sentrale etiske problemstillinger i akademisk forskning. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

 

Om foredragsholderne:

Johan Laurits Tønnesson er professor i sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Han var sekretær for komiteen som ble opprettet av DNF, HIFO og NFF i 2005, etter den såkalt Alnes-saken og som ga ut resulterte i rapporten God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger.

Vidar Enebakk er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og redaktør i Nytt norsk tidsskrift. Han er idehistoriker og har doktorgraden i vitenskapsteori og vitenskapsstudier fra Universitetet i Oslo.

 

Arrangementet inngår i Ytringsfrihetsutvalgets seminarrekke der målet er å dele erfaringer, og få verktøy og vokabular til å håndtere etiske problemstillinger.

Seminaret er gratis, og åpent for alle ansatte i medlemsforlag.

 

Meld deg på her: