Kompetansekaffe 4.mars om normalkontraktene

Introkurs for Forleggerforeningens medlemmer til normalkontraktsverket

Forleggerforeningen har inngått avtaler om overdragelse av opphavsrettigheter med blant annet Den Norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Felles for alle disse avtalene er at Forleggerforeningens medlemsforlag er forpliktet til å bruke en normalkontrakt for overdragelse med tilhørende honorarbestemmelser overfor forfattere og oversettere som ønsker normalkontrakten og er medlemmer av de organisasjonene avtalene er inngått med. Det er forskjellige typer normalkontrakter avhengig av hva slags utgivelse det er snakk om. Det er også delt opp i forskjellige kontrakter for forskjellig format.

Advokat Mathias Lilleengen vil gi våre medlemmer en kort innføring i hvordan normalkontraktene er bygget opp og peke på noen juridiske spørsmål som dukker opp ved jevne mellomrom i forbindelse med bruk av normalkontrakten.

Tidspunkt: 4.mars kl 10 – 1130