Bryne

Jæren Forlag

Publisert 05.08.2019

Jæren Forlag is a Norwegian Publisher founded in 2012. We aim to publish high quality books; primarely non – fiction. Since 2012 we have published 70 titles both for the Norwegian market, as well as some Internationally. Our goal is to be the leading publisher in our genre in the region, and we have already […]


Jæren Forlag

Publisert 04.07.2019

Jæren Forlag ble etablert i 2012 på Bryne. Vi ønsker å bidra til at det blir lettere å gi ut bøker fra denne delen av landet, enten de nå er rettet mot det lokale markedet, eller mot det nasjonale markedet. Vi er nå et av de største forlagene i landsdelen, og gir ut alle typer […]