Son

Kom forlag

Publisert 05.08.2019

Publish primarily self-produced illustrated fact books for the Norwegian general market. We also publish some assignment books. The focus is to awaken excitement and create new insights.   Contact: Svein@komforlag.no www.komforlag.no


Kom forlag

Publisert 05.07.2019

Utgir primært egenproduserte illustrerte faktabøker for det norske allmennmarkedet. Publiserer også en del oppdragsbøker. Fokus er å vekke begeistring og å skape ny innsikt.