Forlagsinfo om Mammutsalget 2018

På denne siden finner du som forlagsansatt praktisk informasjon om Mammutsalget 2018. Neste års Mammutsalg foregår fra 12.–24. februar 2018.

Påmelding

Alle medlemmer i Forleggerforeningen er velkomne til å delta med minst tre titler på Mammutsalget. Påmeldingsfrist er mandag 24. april. Påmelding gjøres ved å sende en mail til anne.jorunn@mammutsalget.no.

Mailen må inneholde:

 • Forlagets navn
 • Helst to kontaktpersoner med mailadresse
 • Forlagets kundenummer hos sentral

Tidsplan og frister

Tabellen nedenfor vil bli løpende oppdatert. Vi informerer også om endringer og oppdateringer på e-post.

Aktivitet Fra Til (frist!) Varighet
Påmelding 5. april 24. april 19 dager
Tildeling av tittelantall 8. mai
Databasen åpner for påmelding, titler, pris, kategori 9. mai  23. mai  2 uker
Fordeling av eventuelle resttitler  23. mai 29. mai  1 uke
Database åpner for registrering av bilder, tekst, forfatternavn  26. juni 18. august  8 uker
1. korrektur for gjennomlesning av avisen  26. sep 3. okt 1 uke
2. og siste korrektur på Mammutavisen 20.okt 27.okt 1 uke
Alle bøker oppmeldt til Mammut være på lager hos sentralene 08.des 15.des 1 uke

Krav til bøker

 • P-bøker må være utgitt før 31. desember 2016.
 • E-bøker må ha blitt utgitt senest etter 31. desember 2016, eller ha kommet i p-bok pocketversjon.
 • Pocketbøker er ikke tillatt.
 • Maksimum 15 % av titlene fra et forlag kan ha vært med på Mammutsalg tidligere. Forlag som har færre enn sju titler på salget, kan altså ikke melde på en tittel som har vært med tidligere.
 • Påmeldte bøker må være godkjent av forfatteren.

Opplag, prispunkter og utbytting av titler

 • Minsteopplag per tittel er 500.
 • Pris velges fra prispunktliste: Kr 29, 49, 79, 99, 129, 149, 179, 199, 249, 279, 299, 349.
 • Titler med innsalg på under 300 eks. kan endres, trekkes eller forbli uendret. Forlaget har den endelige beslutningen.
 • Det skal sikres minimum tre bestselgere i hver kategori. Det kan komme forespørsel om å bytte ut titler etter at alle titlene er registrert.

Valg av titler

Vi ber forlagene om å velge titler fordelt på de forskjellige bokkategoriene (barnebøker, skjønnlitteratur, generell litteratur). Vi anbefaler også forlagene å vurdere konkurransen med andre bøker i salget når tittel velges og pris settes.

 • Husk at prisen på romaner ofte sammenlignes med prisen på tilsvarende pocketbok.
 • Barnebøker bør ikke koste mer enn kr 99.
 • Kokebøker bør generelt ligge under kr 150.
 • Samfunns- og debattbøker samt biografier bør ikke koste mer enn kr 179.
 • Bøker som har vært med på andre kampanjer og salg bør ha minst like lav pris på Mammutsalget.

Tittelantall

Mammutsalget har et tak på 805 titler, og disse vil bli fordelt mellom forlagene. Hvert av forlagene får med minimum tre titler. For øvrig blir titlene fordelt ut fra omsetning i gruppe 3 og 4 i 2016.

Deltakeravgift

Den endelige prisen per tittel for Mammut 2018 vil foreligge når budsjettet er klart etter salget.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Mammutsalget er Anne Jorunn Skogøy.

 

Mammut rund