Forlagsinfo om Mammutsalget 2023

På denne siden finner du som forlagsansatt praktisk informasjon om Mammutsalget 2023.  

Mammutsalget starter mandag 20. februar 2023 (uke 8 og 9).

 

Påmelding

Alle medlemmer i Forleggerforeningen er velkomne til å delta med minst tre titler på Mammutsalget. Påmeldingslenke sendes til medlemsforlag. Har forlaget ikke mottatt e-post, ta kontakt med dnf@forleggerforeningen.no . Frist for påmelding var fredag 17.juni 2022. For salgskampanje 2024 vil fristen sannsynligvis bli medio juni 2023.

Deltakeravgift

Prismodellen for deltagelse er en avgift per solgte eksemplar.
Det er lik avgift for titler på hovedmammut og for eksklusive titler (tilleggsmammut).
For å sikre at prosjektkostnaden blir dekket er det vedtatt en maksimumspris på kr 4 per solgte eksemplar.

Minimums deltageravgift per forlag er kr. 1.000.

Tidsplan og frister – med forbehold om endringer

Tabellen nedenfor blir løpende oppdatert. Vi tar forbehold om endringer. Endringer vil bli kommunisert.

Aktivitet Fra Til (frist!)
Påmelding Onsdag 8.juni 2022 Fredag 17.juni 2022
Tildeling av tittelantall Tirsdag 21.juni 2022 Tirsdag 21.juni 2022
Oppmelding av titler i tilsendt excelfil (send til anne.jorunn@mammutsalget.no og arrangement@forleggerforeningen.no) Onsdag 8.juni 2022 Mandag 15.august 2022
Alle bøker oppmeldt til Mammut være på lager hos sentralene

Bestilling av hovedordre starter (bokhandler bestiller bøker)

Fredag 16.desember 2022

4. januar 2023

Informasjonsmøte mellom kjeder og forlag medio januar 2023
Mammutsalget 2023 f.o.m. tirsdag 20. februar t.o.m. 4. mars 2023

Tildeling av titler – antall titler

Forleggerforeningen sender ut tittelfordeling til forlagets kontaktpersoner etter at påmeldingsfristens er utløpt.  Påmeldte forlag får tildelt minimum tre titler. Videre blir titlene fordelt ut ifra forlagets omsetning i 2021 i bokgruppe 3 og 4.

Krav til bøker

  • Forlag som er med på Mammutsalget må være medlem av Forleggerforeningen samme år som Mammutsalget gjennomføres.
  • Informasjon om påmeldte bøker må være sendt forfatter.
  • P-bøker må være utgitt senest 31. desember 2021.
  • E-bøker må ha blitt utgitt senest 31. desember 2021, eller ha kommet i p-bok pocketversjon.
  • Pocketbøker er ikke tillatt; det er kun tillatt med bøker tilhørende bokgruppe 3 og 4.
  • Maksimum 15 % av titlene fra et forlag kan ha vært med på Mammutsalg tidligere. Forlag som har færre enn sju titler på salget, kan altså ikke melde på en tittel som har vært med tidligere.
  • Det oppmeldte antall eksemplarer per tittel må være på lager hos sentraler senest 16.desember 2022.

Rammeavtale om Mammutsalget

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om Mammutsalget, ta kontakt på e-post arrangement@forleggerforeningen.no.