Forlagsinfo om Mammutsalget 2020

På denne siden finner du som forlagsansatt praktisk informasjon om Mammutsalget 2020. Neste års Mammutsalg foregår fra 24. februar til 7. mars.

Påmelding

Alle medlemmer i Forleggerforeningen er velkomne til å delta med minst tre titler på Mammutsalget. Påmeldingsfrist var onsdag 8. mai.

Mailen inneholde: 

Overskriften: «Påmelding Mammut, samtykke behandling personopplysninger»

  • Forlagets navn
  • Forlagets kundenummer hos sentral
  • Helst to kontaktpersoner med mailadresse

Vi vil benytte e-postadressene for å ha løpende kommunikasjon om Mammutsalget (korrekturer, viktige endringer med mer). Vi deler ikke e-postadressene med tredjeparter, unntatt samarbeidspartnere tilknyttet Mammutsalget. E-postadressene vil bli slettet etter endt Mammutsalg 2020.

Påmelding sendes til prosjektleder for Mammutsalget: Anne Jorunn Skogøy på  anne.jorunn@mammutsalget.no

Deltakeravgift

Antatt tittelprisnivå vil være som tidligere. For Mammut 2018 var prisen kr. 2.200,-. Den endelige prisen per tittel for Mammut 2019 vil foreligge når regnskapet er klart etter salget.

Tidsplan og frister – med forbehold om endringer

Tabellen nedenfor vil bli løpende oppdatert. Vi vil også informere om endringer og oppdateringer på e-post.

Aktivitet Fra Til (frist!) Varighet
Påmelding 25. april 8. mai
Tildeling av tittelantall 8. mai 20. mai
Databasen åpner for oppmelding av  titler, priser og kategori 20. mai 8. juni
Fordeling av eventuelle resttitler 8. juni 23. juni
Databasen åpner for registrering av tilleggsinformasjon 24. juni 14. august
1. korrektur for gjennomlesning av avisen 24. september 10. oktober
2. og siste korrektur på Mammutavisen, pdf-pr. e-post 21. oktober 27. oktober
Bestilling av hovedordre 1. november 25. november
Alle bøker oppmeldt til Mammut være på lager hos sentralene 13. desember
Bestilling medarbeiderkjøp Januar 2020

Krav til bøker

•Forlag som er med på Mammutsalget må være medlem av Forleggerforeningen samme år som Mammutsalget gjennomføres.
•P-bøker må være utgitt senest 31. desember 2018.
•E-bøker må ha blitt utgitt senest 31. desember 2018, eller ha kommet i p-bok pocketversjon.
•Pocketbøker er ikke tillatt; kun innbundne bøker.
•Maksimum 15 % av titlene fra et forlag kan ha vært med på Mammutsalg tidligere. Forlag som har færre enn sju titler på salget, kan altså ikke melde på en tittel som har vært med tidligere.
•Påmeldte bøker må være godkjent av forfatteren.

Tittelantall

Mammutsalget har et tak på 805 titler, og disse vil bli fordelt mellom forlagene. Hvert av forlagene får med minimum tre titler. For øvrig blir titlene fordelt ut fra omsetning i gruppe 3 og 4 i 2018.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Mammutsalget er Anne Jorunn Skogøy.

 

Mammut rund