Forlagsinfo om Mammutsalget 2019

På denne siden finner du som forlagsansatt praktisk informasjon om Mammutsalget 2019. Neste års Mammutsalg foregår fra 5. mars – 16. mars 2019.

Påmelding

Alle medlemmer i Forleggerforeningen er velkomne til å delta med minst tre titler på Mammutsalget. Påmeldingsfrist er onsdag 25. april. Påmelding gjøres ved å sende en mail til anne.jorunn@mammutsalget.no.

Mailen må inneholde:

  • Forlagets navn
  • Helst to kontaktpersoner med mailadresse
  • Forlagets kundenummer hos sentral

Deltakeravgift

Antatt tittelprisnivå vil være som tidligere. For Mammut 2017 var prisen kr. 2.100,-. Den endelige prisen per tittel for Mammut 2019 vil foreligge når regnskapet er klart etter salget.

Tidsplan og frister

Tabellen nedenfor vil bli løpende oppdatert. Vi informerer også om endringer og oppdateringer på e-post.

Aktivitet Fra Til (frist!) Varighet
Påmelding 9. april 25. april
Tildeling av tittelantall 14. mai
Databasen åpner for påmelding, titler, pris, kategori 15. mai 1. juni
Fordeling av eventuelle resttitler 4. juni 8. juni
Database åpner for registrering av bilder, tekst, forfatternavn 29. juni 17. august
Ny frist: 1. korrektur for gjennomlesning av avisen 8. oktober 14. oktober
2. og siste korrektur på Mammutavisen, pdf-pr. e-post 5. november 12. november
Bestilling av hovedordre 1. november 25. november
Alle bøker oppmeldt til Mammut være på lager hos sentralene 8. desember 13. desember
Bestilling medarbeiderkjøp

Krav til bøker

  • P-bøker må være utgitt senest 31. desember 2017.
  • E-bøker må ha blitt utgitt senest 31. desember 2017, eller ha kommet i p-bok pocketversjon.
  • Pocketbøker er ikke tillatt; kun innbundne bøker.
  • Maksimum 15 % av titlene fra et forlag kan ha vært med på Mammutsalg tidligere. Forlag som har færre enn sju titler på salget, kan altså ikke melde på en tittel som har vært med tidligere.

Tittelantall

Mammutsalget har et tak på 805 titler, og disse vil bli fordelt mellom forlagene. Hvert av forlagene får med minimum tre titler. For øvrig blir titlene fordelt ut fra omsetning i gruppe 3 og 4 i 2017.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Mammutsalget er Anne Jorunn Skogøy.

 

Mammut rund