Nye muligheter for norske forlag – søk støtte til utgivelse og formidling av europeisk skjønnlitteratur!

Det er to aktuelle utlysninger i EUs kulturprogram Kreativt Europa for oversettelse og formidling av europeisk litteratur. Begge utlysningene gjelder skjønnlitteratur, inkludert romaner, dramatikk, noveller, poesi, tegneserier og litteratur for barn og unge. Målet er økt spredning av europeisk litteratur av høy kvalitet, å styrke språkmangfoldet og jobbe innovativt med å nå nye publikumsgrupper. Prosjektene må vise til en helhetlig strategi for oversettelse, publisering og promotering av europeisk litteratur.

Søknadsfrist er 23. mai klokka 12.

Hva kan man søke støtte til?

Toårige prosjekter: Her kan man søke om støtte til utgivelse for en pakke på 3-10 bøker. Det søkes om inntil 50% av budsjettet og totalt 100.000 Euro. Dette er en årlig utlysning.

Treårige prosjekter: Her kan man søke om støtte til utgivelse for en pakke på 3-10 bøker hvert år i tre år. Den treårige strategien for prosjektet vurderes. Forlaget skal legge fram titler for det første året, i tillegg til oversikt over språk og antall tittler for utgivelse de neste årene. Ordningen kan utløse inntil 100.000 Euro pr år. Dette er siste muligheten til å søke om en treårig rammeavtale i denne programperioden.

Forenkling i søknadsprosessen

Kriterier og søknadsskjema justeres hvert år så forhåpentligvis skal det være enklere å søke denne ordningen nå enn tidligere. Søknaden skal kun leveres elektronisk. Det er også verd å merke seg at i søknaden skal man ikke legge ved bekreftelse på rettigheter til bøkene. Hvis man får innvilget støtte må dette legges fram innen tre måneder. Utgivelse av bøkene kan skje året etter oversettelse.

For begge utlysningene gis det ekstra poeng for å synliggjøre vinnere av EUs litteraturpris. Den nye regelen er at det gis 5 poeng pr. bok og maksimalt 15 poeng. Her  finner du informasjon om alle prisvinnere fra de siste 10 årene.

Frist for årets utlysning er 23.mai kl 12:00.

Slik søker du

Er det første gang du søker må du opprette en brukerkonto
Videre må du registrere organisasjonen i EUs participant portal.
På Kulturrådets sider finner du en veiledning.

Her finner du all informasjon om utlysningen:
Utlysningen på EUs nettsider

Disse dokumentene bør du lese før du søker:
Guidelines for Literary Translation Projects
Guide for Applicants
eForm User Guide

Ønsker du mer informasjon eller veiledning?

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.
Vi informerer, veileder og diskuterer gjerne ideer med deg! Ta kontakt med Thea Breivik.
Det vil bli et webinar i regi av EU i uke 16 – ta kontakt om du ønsker å delta.