En grønnere bokbransje – regnskogstømmer og bokproduksjon

Hvilket ansvar og hvilke muligheter har vi som forlag for en bærekraftig bokproduksjon? I 2016 satte Forleggerforeningen ned en arbeidsgruppe som har sett på dette, og målet er å utarbeide en felles bransjestandard for medlemsforlag. Som et ledd i dette arbeidet ble det 27. april arrangert et seminar med innledere fra miljøorganisasjoner, produksjonsleddet og internasjonale interesseorganisasjoner.

Bakgrunnen for arbeidet er at norske forlag kjøper trykksaker produsert innenfor og utenfor Europa. I EU finnes det et regelverk som er til hjelp for å unngå at papiret som brukes i trykksaker kommer fra kontroversielle kilder, som kan bidra til avskoging og konvertering av naturskog. Fra noen trykksakleverandører har forlagene detaljert kjennskap til hele leverandørkjeden mens ved enkelte forsyningskjeder, er det en risiko for at det finnes uakseptable papirkvaliteter.

Arbeidsgruppen mener at forlagene bør utvikle en leverandørstyring basert på internasjonalt anerkjente kriterier og retningslinjer, hvor hovedhensikten er å utelukke produkter med potensielt, kontroversiell opprinnelse i sine forsyningskjeder. Utgangspunktet er at materiale i papir er uakseptabelt, når man vet, eller har grunn til å tro, at det helt eller delvis kommer fra en uønsket eller ukjent kilde. Det vil si en kontroversiell kilde som ikke er sertifisert i henhold til en akseptabel skogsertifiseringsordning.

Roy Jensrud (Cappelen Damm) har ledet arbeidsgruppen og han har hatt med seg Guro Solberg (Kagge/Stenersen), Cyrus Brantenberg (Spektrum/Aschehoug) og Oddvar Fless (Gyldendal).

Forleggerforeningen har bedt arbeidsgruppen om å oppsummere innspillene fra dette seminaret. Deretter skal de gjøre en vurdering av om de ønsker å gjøre noen justeringer i det forslaget til anbefaling de har lagt fram tidligere. Forslaget vil deretter bli sendt på høring blant medlemmene våre, før det blir behandlet av styret.

Innledere på seminaret var:

07 Media: Håvard Grjotheim, administrerende direktør – se presentasjonen her
Regnskogsfondet: Nils Hermann Ranum, leder for kampanje- og policyavdelingen
WWF: Sverre Lundemo, rådgiver – se presentasjonen her
NEPCon: Michael Jakobsen, Customer Relations Manager – se presentasjonen her
Carnstone: Valentina Okolo, Junior Partner – se presentasjonen her
StoraEnso: Magnus Deinzer – Manager Sustainability – Stora Enso Paper Division – se presentasjonen her

Dersom noen har kommentarer eller innspill til anbefalingen, eller vil vite mer om arbeidet, ta kontakt med Siri Ekestad Bauge.