Invasjonen av Ukraina: Forleggerforeningens anbefalinger og reaksjoner

Våre varmeste tanker går først og fremst til det ukrainske folk, og til våre forlags-, oversetter- og forfatterkollegaer i landet.

Vi følger situasjonen, og vil sammen med våre internasjonale og europeiske paraplyorganisasjoner fortsette å fordømme Russlands handlinger, og bidra til å sikre friheten til å ytre og formidle.

Det frie ord fra innsiden vil gi oss historier, beretninger og sannhet som er avgjørende for verdenssamfunnets håndtering og det kollektive ansvaret vi nå har.

Forleggerforeningen jobber med våre internasjonale, europeiske og nordiske organisasjoner og er i tett dialog med UD og NORLA. Vi er kjent med at barnebokmessen i Bologna og bokmessen i Frankfurt har brutt samarbeid med den russiske statlige organisasjonen som står for fellesstands på messene.

Dette vil si at vi anbefaler at all forretningsmessig kontakt med russiske samarbeidspartnere legges på is.

Samtidig vil vi ikke oppfordre til ren boikott; det er behov for å ivareta relasjoner, mange er i kontakt og uttrykker sorg og støtte. Denne linja er i tråd med de andre nordiske landene og UDs linje, som er at det bilaterale samarbeidet inntil videre stilles i bero, med noen få samfunnskritiske unntak. Norges tiltak er ikke rettet mot det russiske folk, men mot russiske myndigheters politikk. Samtidig kan folk-til-folk-kontakt og reiser til eller fra Russland bli krevende.

Kort oppsummert:

  • Vi fryser all aktivitet mot Russland
  • Vi støtter Ukraina
  • Vi fordømmer invasjonen
  • Vi er samtidig opptatt av å opprettholde kontakt med regimekritiske aktører i Russland

Dersom noen har spørsmål om sanksjonene har UD en e-postadresse:
sanksjoner@mfa.no

Vi følger vi situasjonen fra dag til dag, og ser på mulige tiltak for å støtte opp om og bidra til at situasjonen for alle de som nå er på flukt skal få det best mulig. Det innebærer blant annet hvordan vi kan bidra konkret med litteratur og læremidler.

Vi understreker at dette ikke er en oppfordring til kulturell boikott av russisk litteratur og forskning. Utgitte titler bør fortsatt selges, det kan være grunner til å utgi nye bøker. Det kan ikke lages en fasit for alle problemstillinger man kan møte i forleggeriet. Vi tar det for gitt at alle våre medlemsforlag gjør så kloke avveininger som råd, og oppfordrer dere til å ta kontakt med oss i foreningen om dere ønsker bistand.

 

Har du spørsmål må du gjerne kontakte oss:

Heidi Austlid, administrerende direktør: heidi@forleggerforeningen.no

Ingvild Kogstad Brodal, seniorrådgiver: ingvild@forleggerforeningen.no