Korona gir nedgang i boksalget

Gjennom vår ukentlige undersøkelse har vi fått informasjon fra mange av medlemmene våre om hvordan situasjonen påvirker driften. I tillegg innhenter vi salgstall fra sentralene og fra Bokbasen hver uke i denne perioden. Sammen gir dette oss et bilde av utviklingen og et godt faktagrunnlag i arbeidet for å sikre forlagenes drift i denne perioden og etterpå.

Hvordan er situasjonen nå?

Oppdaterte salgstall
Omsetningsutviklingen for forlagene siden koronakrisen startet er illevarslende. Antall bøker solgt til forhandler de to siste uker viser i gjennomsnitt en nedgang på 44 prosent i forhold til tilsvarende uker i fjor (inklusive e-boksalg).

 

Funn fra forrige ukes spørreundersøkelse
Ni av ti medlemsforlag som besvarte forrige ukes undersøkelse oppgir at de er økonomisk negativt eller sterkt negativt påvirket av krisen. Nødvendige kostnadsbesparende tiltak planlegges og gjennomføres. I overkant av 60 prosent av forlagene som har besvart undersøkelsen er midlertidig stengt eller har begrenset virksomheten. Tre av ti har permittert og en av fire planlegger permittering. Utgivelser flyttes på og planlagte utgivelser skrinlegges; 70 prosent har stoppet eller utsatt utgivelser.

 

Hva gjør Forleggerforeningen?

Forleggerforeningen er i løpende dialog med myndighetene om situasjonen. Vi har spilt inn konkrete forslag til Kulturdepartementet hvor vi redegjør for hvordan verdikjeden i bokbransjen rammes og hva det er behov for av tiltak for å stimulere bokproduksjonen, bedre forfatterøkonomien og gjøre flere titler tilgjengelige i bibliotekene. I oppfølgingen av dette har vi i dag vært i møtet med departementet, hvor tiltakene ble drøftet.

Vi følger også opp læremiddelmarkedet. Fredag møtte vi statssekretæren i Kunnskapsdepartementet om situasjonen nå og fremover. Vi vil følge opp kontakten med å foreslå konkrete forslag til politikk for å sikre læremiddelforlagenes situasjon i denne tiden og i tiden fremover. Her kan du lese mer om det.