Litteratur på ukrainsk til flyktninger i Norge

Det vil bli et behov for litteratur på ukrainsk til flyktninger i Norge.

Det flerspråklige bibliotek ved Nasjonalbiblioteket som leverer bøker på andre språk enn norsk til norske folkebibliotek har merket stor økt etterspørsel etter bøker på ukrainsk siden Russlands invasjon av Ukraina, og det er ventet at behovet vil øke.

Anskaffelsen kan gjøres på flere måter:

  • Kjøpe bøker direkte fra ukrainske forlag, eller bokhandlere. Det er av naturlige grunner vanskelig.
  • Kjøpe bøker som ukrainske forlag trykker i samarbeid med polske forlag. Da dette også er komplisert oppfordrer vi norske forlag til å igangsette prosjekter for å skaffe til veie bøker på ukrainsk – i første rekke bøker til barn, men også til voksne.
  • Opptrykk av bøker i samarbeid med ukrainske forlag med trykkefiler som leveres digitalt. Dette gjelder både bøker av norske forfattere som er oversatt til ukrainsk, og evt opprinnelig ukrainskspråklig litteratur.

NORLA (Norwegian Literature Aborad) har et stort nettverk av både oversettere og forleggere i Ukraina, Polen og Norge, og har sagt seg villige til å være en kontaktformidler der dette er aktuelt.