Utviklingstrekk bokmarkedet

Månedstall for februar 2022

Månedsstatistikken viser en økning på 7,3 prosent sammenliknet med februar 2021.

Dette er en nedgang på tre prosentpoeng sammenliknet med forrige måned.

Både salgstallene for lærebøker og bøker i allmennmarkedet viser en tilbakegang sammenliknet med januar, men er fortsatt høyere enn salgstallene for samme periode i fjor.

Salget av lydbøker i lydfilformat viser en tydelig økning som følge av at Mammutsalget i år tilbyr like mange bøker på papir som på lydfil.

Tallene inkluderer ikke strømmeomsetningen.

Her finner du statistikken

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Perstølen: anne@forleggerforeningen.no