Nygaard-saken opp til interpellasjon

I november 2021 kom det nye opplysninger i Nygaard-saken. Nå skal saken opp til interpellasjon.

Forleggerforeningen har oppsummert offentlig oppmerksomhet rundt dette i denne artikkelen.

Av opplysningene som fremkom var blant annet at både en iransk diplomat og en libanesisk statsborger ble siktet av norsk politi i 2018. VG oppfordret på lederplass til at disse to siktede ble etterlyst internasjonalt.

Forleggerforeningens styreleder og direktør bad i november utenriksministeren om et møte om saken, og gjennomførte et møte med Utenriksdepartementet – uten resultat.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand (H) har stilt spørsmål som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gitt svar på.

Nå har Abid Raja (V) meldt inn en interpellasjon. Justisminister Enger Mehl stiller i interpellasjonsdebatten skal opp i Stortinget 7. april 2022.