Tiltak mot seksuell trakassering i bokbransjen

En samlet bokbransje lanserte onsdag 29. november «Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen». Forleggerforeningen vil følge opp retningslinjene med en rekke tiltak i løpet av våren 2018.

Retningslinjene slår fast:

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings- og mentorrelasjoner.

Les retningslinjene i sin helhet her.

Arbeidet med retningslinjene vil bli fulgt opp internt i de ulike organisasjonene, som vil utarbeide egne seminarer, møterekker og interne kartlegginger. Det har likevel vært viktig for organisasjonen å ha et felles grunnlag i arbeidet med dette viktige temaet.

«Arbeidet mot seksuell trakassering er svært viktig, og jeg er glad for at vi i fellesskap har fått på plass gode og konkrete retningslinjer som gjelder hele bransjen. I månedene framover nå skal vi sette dette på dagsorden internt i forlagsbransjen, og jeg opplever at det er stort engasjement for å få på plass en god praksis knyttet til dette,» sier Kristenn Einarsson.

Forleggerforeningen vil 6. februar avholde et seminar for alle medlemsforlag der retningslinjene, forslag til best practice og holdningsskapende arbeid vil være sentrale temaer. Forleggerforeningen vil se dette arbeidet i sammenheng med en satsning på arbeid med mangfold og likestilling.

Retningslinjene er utarbeidet av organisasjonene i bokbransjen i fellesskap. Organisasjonene er:

Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening