Ytringsfrihet i Tyrkia og Kina

Kristenn Einarsson skriver her om arbeidet som leder av ytringsfrihetskomiteen til Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA), om forholdene i Tyrkia og reaksjonene fra den kinesiske forleggerforeningen på nominasjonene av en kinesisk forlegger.

På bokmessen i Gøteborg, fredag 29. september, får Turhan Günay (forlegger hos Cumhuriyet) og forlagshuset Evrensel den internasjonale Forleggerforenings ytringsfrihetspris, Prix Voltaire. Ytringsfrihetens kår i Tyrkia er under et sterkt press, godt eksemplifisert i sommerens rettsak mot en rekke ansatte i avis- og forlagshuset Cumhuriyet.
Jeg har ved to anledninger besøkt våre tyrkiske forlagskollegaer og jeg er dypt imponert over det mot de oppviser i en vanskelig situasjon. I IPA’s Freedom to Publish Committee vil vi spesielt følge opp de tyrkiske prisvinnerne de nærmeste månedene. De deltar på et seminar på bokmessen i Frankfurt. Selv arrangerer de et seminar om publiseringsfrihet under bokmessen i Istanbul tidlig i november. Det planlegges også en programpost i forbindelse med IPA verdenskongress i Delhi i februar.

Men vi har også våre interne utfordringer i Den Internasjonale Forleggerforening. Blant finalekandidatene til årets Prix Voltaire fantes Hong Kong-forleggeren Gui Minhai. Det fikk våre kollegaer i den kinesiske forleggerforeningen til å forlange at han skulle fjernes fra denne listen, noe som selvfølgelig ble avvist. Komiteen har også bedt om at det påpekes at selv om alle skal kunne ha sine synspunkter på de valg som gjøres, er det uakseptabelt at en medlemsorganisasjon ber en ansatt om å fjerne navn fra den listen vi har bestemt. Dette er nå blitt gjort.

Mer om seminaret «He who touches gets burnt» som avholdes 29. september kl. 15.00 under bokmessa i Gøteborg kan lese her.