Bli medlem

Her kan ditt forlag søke om medlemskap i Forleggerforeningen. Vi anbefaler deg å lese om medlemsfordeler og hva medlemskap vil koste deg før du fyller ut søknadsskjema.

Vi vil også gjøre deg oppmerksom på følgende kriterier for medlemskap:

 • Foretaket må være registrert i Norge og ha forlagsvirksomhet som hovednæring (dvs. utgivelse av bøker, vitenskapelige tidsskrifter, lydbøker, audiovisuelle læremidler eller offentliggjøring av tilsvarende materiale i digital form).
 • Forlaget må ha minst én ordinær forlagsutgivelse i søknadsåret eller det foregående år.
 • Medlemsforlag må ha minimum én ordinær forlagsutgivelse årlig for å kvalifisere for fortsatt medlemskap.

For å bli medlem må du fylle ut skjema under (alle felter må fylles ut). Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss.

 

Søknadsskjema for opptak som medlem i Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor

  Ingen fil valgt

  Ved å klikke "send" under bekrefter du at du har lest og godtar personvernerklæringen.

  Forklaringer til skjema:

  * OMSETNING SISTE ÅR: Medlemskontingenten er satt sammen av en Medlemsavgift, som er fast, og en Serviceavgift, som er sammensatt av en fast og en rørlig del. Medlemsavgiften er minimum kr. 14.000 per år (per 1. januar 2017), og øker med omsetning. Derfor er det viktig at du sender oss korrekte omsetningstall.

  **UTGIVELSE: Normalt stilles det krav om minst en ordinær forlagsutgivelse i søknadsåret eller det foregående år. Medlemsforlag må ha minimum en ordinær forlagsutgivelse årlig for å kvalifisere for fortsatt medlemskap. Derfor er det viktig at du oppgir antall utgivelser de siste tre år, inkludert hvilke bokgrupper de ulike utgivelsene er i.