Medlemsfordeler

Forleggerforeningens viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser i møte med bransjen, myndigheter og samfunnet for øvrig. Vi har tyngde og kompetanse til å reise saker og bli hørt, og er en sentral premissleverandør til litteraturpolitikken. Som medlem kan du i tillegg nyte godt av en rekke fordeler.

Avtaler

 • Som medlemsforlag har du tilgang på et komplett og gjennomarbeidet avtaleverk. Medlemsforlag har rett og plikt til å bruke fremforhandlede bransjeavtaler og tilhørende honorarbestemmelser overfor forfattere og oversettere som er medlemmer av de organisasjonene avtalene er inngått med.

Bokavtalen

 • Medlemsforlag har rett og plikt til å selv fastsette utsalgsprisen på nye bøker. Den faste bokprisen gjelder frem til 1. mai året etter (i denne perioden kan bokhandler gi rabatt på inntil 12,5 prosent).
 • Bokhandler har plikt til å skaffe bøker som finnes på lager hos medlemsforlagene.
 • Litteraturabonnementene sørger for at medlemsforlagenes bøker som er en del av innkjøpsordningen finnes i bokhandler over hele landet.

Les mer om bokavtalen.

Kredittoppfølging av bokhandler

 • Forleggerforeningen kredittovervåker bokhandler og gjennomfører felles purring og inkasso på vegne av medlemsforlagene.
 • Ved manglende betaling én uke etter at første purring er sendt ut, blir bokhandelens kredittgrense redusert tilsvarende deres bankgaranti. Dette betyr at forlagene ikke løper noen økonomisk risiko.
 • Forleggerforeningen innhenter bankgarantier fra alle bokhandler som er medlemmer i Bokhandlerforeningen (godkjente bokhandler). Ved manglende betaling, konkurser o.l. realiseres bokhandelens bankgaranti, og midlene fordeles mellom medlemsforlagene.

Les mer her.

Juridisk rådgivning

 • Medlemsforlag har tilgang til advokatbistand i juridiske og allmenne bransjespørsmål. Rådgivningen er i stor utstrekning kostnadsfri. Les mer om juridisk rådgivning her.

Informasjon

 • Ansatte i medlemsforlag får tilgang til ukentlige nyhetsbrev med informasjon om arrangementer og kurs, aktuelle bransjesaker, internasjonale nyheter. Påmelding nederst på denne siden!
 • Medlemsforlag får tilgang til undersøkelser og rapporter om aktuelle emner.
 • Forleggerforeningen tilgjengeliggjør månedlig og årlige statistikker for bransjen.

Arrangementer

 • Vi tilbyr en rekke kurs og seminarer som er spesielt tilpasset forlagsarbeid. Disse holder et høyt faglig nivå og flere av dem er kostnadsfrie for ansatte i medlemsforlagene.
 • Ansatte i medlemsforlag kan delta på faglige og sosiale arrangementer som Bokdagen, medlemsmøter, årsmøtearrangement, frokostmøter og foredrag.
 • Vi organiserer kortmøter hvor de små forlagene kan presentere sesongens utgivelser for innkjøpsledelsen i de største bokhandelkjedene. Målet er at forlagene skal få bøkene sine ut i butikk. Disse møtene arrangeres to ganger per år.

Markedsaktiviteter

 • Medlemsforlag får tilgang til arenaer for eksport av norsk litteratur. Forleggerforeningen arrangerer blant annet norsk fellesstand på bokmessene i Frankfurt, London og Bologna (samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet).
 • Medlemsforlag kan delta på landets største boksalg, Mammutsalget.

Kopieringsvederlag

 • Medlemsforlag får automatisk utbetalt vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco (lydbokforlag). Alle forlag har krav på å få utbetalt vederlagsmidler, men ikke-medlemmer må søke spesifikt.

Vil du vite mer om Forleggerforeningens politiske arbeid?

Forleggerforeningen er en synlig og tydelig påvirkningsaktør.  Les mer om våre politiske saker her.