Hva koster det?

Medlemskontingenten er satt sammen av en medlemsavgift, som er fast, og en serviceavgift, som er sammensatt av en fast og en rørlig del.

Medlemsavgift

Forlag med én ansatt 2000 kr
Forlag med mer enn én ansatt 2000 kr + 2000 kr per personlige medlem (minst ett)

Alle forlag må ha minst ett personlig medlem (forlagssjefen). Forlagene velger selv hvor mange personlige medlemmer de vil ha.

Serviceavgift

Serviceavgiften regnes ut etter forlagets omsetning:

Omsetningsintervall i mill. kr Fast avgift i kroner Rørlig avgift av omsetningen
Fra Til
0 3 14 000 0 %
3 6 14 000 0,33 %
6 10 17 400 0,33 %
10 25 23 500 0,33 %
25 75 52 300 0,33 %
75 150 116 800 0,25 %
150 300 198 800 0,21 %
300 410 000 0,15 %