Hva koster det?

Medlemskontingenten er satt sammen av en medlemsavgift, som er fast, og en serviceavgift, som er sammensatt av en fast og en rørlig del.

Medlemsavgift

Forlag med én ansatt 2000 kr
Forlag med mer enn én ansatt 2000 kr + 2000 kr per personlige medlem (minst ett)

Alle forlag må ha minst ett personlig medlem (forlagssjefen). Forlagene velger selv hvor mange personlige medlemmer de vil ha.

Serviceavgift

Det er vedtatt nye omsetningsintervall i serviceavgiften som er gjeldende fra 1.1.2023. Det som i 2022 er det laveste intervallet (0 – 3 mill.kroner) på kr 14 000 er gjeldende til og med 31.12.2022.

Serviceavgiften regnes ut etter forlagets omsetning:

Omsetningsintervall i mill. kroner Fast avgift i kroner Rørlig avgift av omsetningen
Fra Til
               –                 1 6 000 0 %
                1                 3 10 000 0 %
                3                 6 14 000 0,33 %
                6               10 17 400 0,33 %
              10               25 23 500 0,33 %
              25               75 52 300 0,33 %
              75              150 116 800 0,25 %
             150              300 198 800 0,21 %
             300 410 000 0,15 %