Påmelding

Vi arrangerer kurs om seksuell trakassering 18. februar klokka 13-15!

Hvorfor skjer seksuell trakassering? Hva sier egentlig loven? Hva er risikofaktorene som gjør kulturbransjen spesielt utsatt? Og hvilke tiltak kan hver enkelt bedrift iverksette for å forhindre at seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skjer?

Kurset holdes av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Balansekunstprosjektet. Opplegget er digitalt, dialogbasert og finner sted på Zoom.

Kurset er åpent og gratis for ansatte i medlemsforlag, og retter seg spesielt mot ledere.