Son

Kom forlag

Publisert 02.10.2019

Utgir primært egenproduserte illustrerte faktabøker for det norske allmenmarkedet. Publiserer også en del oppdragsbøker. Fokus er å vekke begeistring og å skape ny innsikt. Kontakt: post@komforlag.no | www.komforlag.no


Kom forlag

Publisert 05.07.2019

Utgir primært egenproduserte illustrerte faktabøker for det norske allmennmarkedet. Publiserer også en del oppdragsbøker. Fokus er å vekke begeistring og å skape ny innsikt.