Sakprosa

Spartacus Forlag

Publisert 02.10.2019

Spartacus Forlag ble startet i 1989 og gir ut ca. 40 titler årlig innenfor et bredt spekter av non fiction. Vi utvikler aktivt ny norsk sakprosa, med særlig fokus på dokumentar, historie, biografier, essays og populærvitenskap. Hvert år lanserer vi også viktige oversettelser av bøker som fortjener å komme på norsk. Lærebøker og forskningspublisering samler […]


Sirkel Forlag

Publisert 02.10.2019

Sirkel Forlag er et samvirkeforetak (SA) eid og drevet av forfattere, etablert i 2016. Som en sammenslutning av forfattere som gir ut bøker på egne premisser er vi en idémessig nyskapning i den norske forlagsbransjen. Vi er et utradisjonelt forlag med engasjement for å skape større bredde i det norske bokmarkedet. Vi gir ut både […]


Res Publica

Publisert 02.10.2019

Uavhengig forlag for narrativ sakprosa med fokus på samfunn og debatt, historie og biografi med mere. Kontakt: post@respublica.no | www.respublica.no


Panta Forlag

Publisert 02.10.2019

Vår utgivelsesliste består av fakta- og dokumentarbøker, skjønnlitteratur og metodebøker som utgjør en reell forskjell for leserne. Vi brenner etter å få bøkene ut til store grupper lesere og høyt plassert på bestselgerlistene. Med utrettelig engasjement, systemer og gode verktøy, jobber dyktige og dedikerte medarbeidere i et kompakt team for å oppnå våre høye ambisjoner […]


Orefus Publishing

Publisert 02.10.2019

Orfeus er av de ledende innen kunst-, arkitektur- og designbøker i Norden. Kontakt: is@orfeuspublishing.com | www.orfeuspublishing.com


Norsk Bokforlag AS

Publisert 02.10.2019

Norsk Bokforlag utgir litteratur, magasiner og ressursmateriell innen kristen tro, helse, natur, kultur og samfunnsansvar. Vi ble etablert i 1879 av Syvendedags Adventistkirken. Kontakt: terje.dahl@norskbokforlag.no | www.norskbokforlag.no


Kom forlag

Publisert 02.10.2019

Utgir primært egenproduserte illustrerte faktabøker for det norske allmenmarkedet. Publiserer også en del oppdragsbøker. Fokus er å vekke begeistring og å skape ny innsikt. Kontakt: post@komforlag.no | www.komforlag.no


Jæren Forlag

Publisert 02.10.2019

Jæren Forlag ble etablert i 2012 på Bryne. Vi ønsker å bidra til at det blir lettere å gi ut bøker fra denne delen av landet, enten de nå er rettet mot det lokale markedet, eller mot det nasjonale markedet. Vi er nå et av de største forlagene i landsdelen, og gir ut alle typer […]


Humanist forlag AS

Publisert 02.10.2019

Humanist Forlag AS ble stiftet i 1995. Hovedaksjonærer er Human-Etisk Forbund og Mater AS. Utgivelsene er først og fremst sakprosa innen populærvitenskap, debatt, dokumentar, religion, historie og menneskerettigheter. Vi gir også ut lærebøker i enkelte fag, bruksbøker og gavebøker med spesielle tema. Vi ønsker både å engasjere, underholde og spre kunnskap gjennom våre utgivelser. Kontakt: […]


Gloria Forlag

Publisert 02.10.2019

Gloria Forlag er et flunkende nytt lite forlag som så dagens lys på nyåret 2018. Fire tidligere kolleger, som alle har lang fartstid i bransjen slo seg sammen om å starte opp for seg selv. I Gloria Forlag er vi på jakt etter de gode fortellingene i vår tid, og satser bredt, på almennforleggeri innenfor […]