Statistikk

Forleggerforeningen utarbeider månedlig salgsstatistikk, årlig norsk og nordisk bransjestatistikk. På denne siden kan du laste ned de siste statistikkene våre, og lese mer om dem.

Høringssvar

Forleggerforeningen er høringsinstans ved nye lovforslag og i andre saker. På denne siden finner du våre høringssvar og innspill.

Rapporter og undersøkelser

På denne siden finner du rapporter, utredninger og undersøkelser utført av eller på oppdrag for Forleggerforeningen.