Tilleggsprotokoll, Bokavtalen av 1.1.2017 – Strømme- og abonnementstjenester, digitale produkter

Følgende protokoll er vedtatt av Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening:

Partene er enige om at Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter skal omfattes av Bokavtalen § 3.1’s bestemmelse om Skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at rettighetshaver/ forfatter har gitt tilsagn til at utgivelsen utkommer i den versjonen som etterspørres og at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene. Skaffe- og leveringsplikten gjelder innenfor de bokgrupper tjenesten omfatter.

Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter omfattes ikke av Bokavtalens §§ 3.2, 4.1, siste ledd og 4.2.