Undersøkelse om seksuell trakassering i bokbransjen

Bokbransjeorganisasjonene sender i dag ut en undersøkelse om omfanget av seksuell trakassering i norsk bokbransje. Vi ønsker å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og seksuelle overgrep i bransjen. Vi oppfordrer alle medarbeidere, på alle nivåer i forlagsbransjen, også frilansere, til å svare på undersøkelsen. Vi ber deg svare uansett om du har opplevd seksuell trakassering eller ikke. Undersøkelsen er anonym.

Hvem står bak undersøkelsen?

Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening, Den Norske Forleggerforening, Forfatterforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Dramatikeres Forbund, Tekstallianse.

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep i norsk forlagsbransje. Resultatene fra kartleggingen skal vi bruke til å utvikle felles tiltak som kan virke på kort og lang sikt. Dette innebærer blant annet kartlegging av risikofaktorer, etablering av gode varslingsrutiner, et mottaksapparat som håndterer aktuelle hendelser og forebyggende arbeid. Målet er at ingen i norsk forlagsbransje skal utsettes for trakassering og overgrep.

Hvem er undersøkelsen rettet mot?

Vi oppfordrer alle medarbeidere, på alle nivåer i forlagsbransjen, også frilansere, til å svare på undersøkelsen. Vi ber deg svare uansett om du har opplevd seksuell trakassering, eller ikke. Undersøkelsen sendes også ut til frilansere og midlertidig ansatte.

Må jeg svare på undersøkelsen?

Nei. Å svare er helt frivillig, men vi oppfordrer alle til å svare slik at vi får gitt et best mulig bilde av situasjonen i norsk forlagsbransje. Gjennom hele undersøkelsen vil du kunne velge å la være å besvare enkeltspørsmål du ikke ønsker å svare på.

Kan jeg trygt svare på undersøkelsen uten å risikere at min identitet blir kjent?

Ja. Undersøkelsen er anonym. Tallene blir kun rapportert på overordnet nivå. Undersøkelsen, bygger på mediebransjens undersøkelser fra 2017 og 2019 som er basert på råd fra Datatilsynet og Regional Etisk Komité, slik at den enkeltes personvern er ivaretatt.  

Jeg har mottatt flere invitasjoner til å svare på undersøkelsen. Hva gjør jeg?

Det er ti organisasjoner som samarbeider om undersøkelsen. Dersom du har flere roller i forlagsbransjen og/eller er medlem av mer enn én organisasjon, kan du komme til å få flere invitasjoner. Men du skal bare svare én gang. Det spiller ingen rolle hvilken av invitasjonene du svarer på.

Lenken til undersøkelsen fungerer ikke. Hva gjør jeg?

Dersom du har fått tilsendt en lenke som ikke fungerer, så ta kontakt med den som har sendt deg lenken. Hvis du skal videreformidle undersøkelsen til andre, må du videresende lenken slik du finner den i den opprinnelige e-posten. Dersom du åpner den og deretter kopierer lenken fra nettleseren, vil den ikke virke.

Jeg fikk ikke fullført undersøkelsen. Hva gjør jeg?

Dersom du avslutter/blir avbrutt underveis i undersøkelsen, må du starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake til punktet der du ble avbrutt. Dette er fordi undersøkelsen gjennomføres helt anonymt.

De mest detaljerte spørsmålene om konkrete erfaringer går så mye som to år tilbake i tid. Hvorfor?

Normalt vil en slik undersøkelse ha spørsmål om de siste seks månedene fordi gir et bilde av nåværende situasjon. Ettersom det det siste året grunnet koronasituasjonen har vært svært få møtesteder, utover de digitale, har vi valgt å utvide denne perioden til to år. Undersøkelsen består av noen standardiserte spørsmål som brukes i norsk arbeidsliv. Har du opplevd seksuell trakassering lenger tilbake i tid, vil du også kunne svare på dette.

Hvem har utformet undersøkelsen?

Organisasjonene som står bak undersøkelsen har sammen med Ipsos gjort en bransjespesifikk tilpasning av mediebransjens undersøkelser fra 2017 og 2019 som er basert på forskning på seksuell trakassering, overgrep og trusler i arbeidslivet – blant annet ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Jeg har flere spørsmål om undersøkelsen. Hvem kontakter jeg?

Her er kontaktpersoner for spørsmål om undersøkelsen i alle de ti organisasjonene som står bak:

Jeg har spørsmål knyttet til konkrete saker om seksuell trakassering. Hvem skal jeg kontakte?

Dersom du som ansatt har opplevd seksuell trakassering, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt. Dersom du som frilanser har opplevd seksuell trakassering, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med den organisasjonen du har tilknytning til. Ikke send personsensitive opplysninger på e-post, men be i stedet om en samtale. Her er kontaktinfo: