Aktuelle politiske saker

Bokloven av 2013 må gjeninnføres 

Dagens Bokavtale, som blant annet gir forlagene anledning til å fastsette prisen på nye bøker (fastpris), gjelder til ny forskrift er fastsatt. Forslag til ny forskrift har vært på høring, med betydelige endringer i fastprisens innretning. Fastprisen og de andre bestemmelsene i Bokavtalen er viktige virkemidler i forlagenes arbeid med å oppfylle de litteraturpolitiske målene. Vi arbeider for at disse bestemmelsene blir videreført i lovs form. Les mer her.

Gjesteland Frankfurt 2019

Bokmessen i Frankfurt er verdens viktigste, og Forleggerforeningen er svært glad for at Norge skal være hovedland under årets messe. Dette vil gi norsk litteratur i utlandet et løft i mange år fremover og oppmerksomheten som følger med vil gi ringvirkninger til hele det kulturelle feltet. Forleggerforeningen vil bidra aktivt under messen og i arbeidet med å sikre gode rammebetingelser for eksport av norsk litteratur. Les mer her.