Aktuelle politiske saker

Ingen merverdiavgift på e-bøker

Dagens mva-sats på 25 % for e-bøker er et hinder for utviklingen av et velfungerende økosystem for digital litteratur, og gjør norske e-bøker lite konkurransedyktige i et stadig mer internasjonalt marked. Vi arbeider for at merverdifritaket på litteratur skal være formatuavhengig og også omfatte e-bøker. Les mer her.

Bokloven av 2013 må gjeninnføres 

Dagens Bokavtale, som blant annet gir forlagene anledning til å fastsette prisen på nye bøker (fastpris), gjelder ut 2018. Fastprisen og de andre bestemmelsene i Bokavtalen er viktige virkemidler i forlagenes arbeid med å oppfylle de litteraturpolitiske målene. Vi arbeider for at disse bestemmelsene blir videreført i lovs form. Les mer her.

Gjesteland Frankfurt 2019

Bokmessen i Frankfurt er verdens største, og Forleggerforeningen er svært glad for at Norge skal være hovedland under messen i 2019. Dette vil gi norsk litteratur i utlandet et løft i mange år fremover og oppmerksomheten som følger med vil gi ringvirkninger til hele det kulturelle feltet. Forleggerforeningen vil bidra aktivt fram til 2019. Les mer her.

Det internasjonale arbeidet for ytringsfrihet må ivaretas

Den nylige innlemmelsen av Kina og Saudi-Arabia i Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) utfordrer organisasjonens stemme i arbeidet for ytringsfriheten. Sammen med internasjonale kolleger har vi utarbeidet forslag til endringer i vedtekter og nye retningslinjer for de viktigste utvalgene i organisasjonen. Etter samarbeid med arbeidsgrupper nedsatt av styret, har alle de reviderte forslagene blitt vedtatt. Disse endringene vil bidra til at IPA skal kunne videreføre sitt arbeid for ytringsfriheten på en god måte. Les mer her.