Merverdifritak for e-bøker

Mens det i Norge er merverdifritak for papir- og lydbøker, er e-bøkene belagt med 25 % mva. Når digitale nyhetsmedier nå har fått fritak fra merverdiavgiften, mener vi det er på høy tid at også e-bøkene får nullmoms!

Regjeringen fattet i november 2015 vedtak om å frita elektroniske nyhetsmedier for merverdiavgift. Ordningen ble i januar 2016 godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Godkjenningen gjelder frem til 1. mars 2022.

Argumentasjonen som ligger bak regjeringens vedtak om å likestille formatene omfatter både det demokratisk prinsipielle; fremme av nyhetsformidling og samfunnsdebatt, og det praktiske; at dagens avgifter utgjør et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen.

Disse argumentene har tilsvarende relevans på litteraturfeltet. Dette tilsier at regjeringen snarest bør fjerne merverdiavgiften på e-bøker.

Vil du vite mer?

denne siden får du en grundigere innføring i vår argumentasjon for merverdifritak på litteratur – i alle formater.

Les mer

Eksterne lenker