Bibliotek og bokbransjen

Forleggerforeningen ønsker at litteraturen skal være tilgjengelig for lesere over hele landet. Vi arbeider for god tilgang til breddelitteraturen i bibliotek og bokhandel, og for en hensiktsmessig fordeling mellom det kommersielle markedet og bibliotekene.

Innkjøpsordningene

Et sentralt virkemiddel i den statlige litteraturpolitikken er statens innkjøpsordninger for skjønnlitteratur og sakprosa. Innkjøpsordningen innebærer at det offentlige kjøper inn nye titler i et bestemt antall. Disse bøkene blir så sendt til folke- og skolebibliotek over hele landet, og kommer i tillegg til bibliotekenes egne innkjøp. Innkjøpsordningene forvaltes av Norsk kulturråd.

Innkjøpsordningene er et velfungerende litteraturpolitisk virkemiddel som kombinerer litterær utviklingsstøtte (forutsigbarhet i inntekt for forlag og forfatter) med statlig innholdsstøtte til kommunale biblioteker (større utvalg i bibliotekene), og de gir leserne tilgang til bredden av den nye litteraturen.

Vi arbeider for at forlagene skal få tilstrekkelig betalt for titlene som kjøpes inn til bibliotekene gjennom disse ordningene, og for en bredere satsing på formidlingen av den innkjøpte litteraturen.

Bokhylla.no

Forleggerforeningen arbeider for at den litterære kulturarven skal være digitalt tilgjengelig for leserne, samtidig som at forlag og forfattere skal få rettmessig betalt.

En av måtene leserne kan søke i den norske litteraturen på, er gjennom Nasjonalbibliotekets tjeneste bokhylla.no, som gir tilgang til mer enn 200 000 bøker. Her finnes både bøker som er opphavsrettslig vernet og bøker som har «falt i det fri». Målet er at all litteratur fra 1900-tallet og til og med 2000 skal være digitalisert og tilgjengelig innen 2017.

Bøkene kan bare leses i nettleser, og er gratis for alle med en norsk IP-adresse. Bøker som er opphavsrettslig vernet er ikke tilgjengelig for nedlastning eller utskrift, men brukerne kan gjøre søk i teksten og søke etter omslag, tittelside og innholdsfortegnelse, og de kan bla fram og tilbake mellom enkeltsider.

Opphavsrettslig beskyttede bøker legges ut på bokhylla.no etter avtale med Kopinor. Kopinor opptrer på vegne av rettighetshaverne (deriblant Forleggerforeningens medlemmer). Kopinor har avtalelisens etter åndsverkloven §16a jf §36. Betaling for tilgjengeliggjøringen av materialet dekkes gjennom den kollektive avtalen som Kopinor har inngått med Nasjonalbiblioteket. Avtalen omhandler bare de verkene som er opphavsrettslig beskyttet.

Forlagene kan trekke ut enkelttitler fra tjenesten.

Les mer

Eksterne lenker