Merverdifritak

Det er ikke merverdiavgift på bøker i Norge. Fritaket på papirbøker og lydbøker ble innført på 1960-tallet og er en av grunnpilarene i den statlige litteraturpolitikken. Fritak for e-bøkene ble innført 1.juli 2019.

Merverdifritaket skal sørge for at lesere har tilgang til bøker til en overkommerlig pris. En stor del av bøkene som gis ut i Norge er marginalt lønnsomme, og det er blant annet takket være fritaket fra merverdiavgift at forlagene kan gi ut smal litteratur, og oppfylle de litteraturpolitiske målsetningene om å sikre bredde og mangfold.

Merverdifritak for bøker andre steder i verden

Merverdifritak for bøker er et vanlig politisk virkemiddel. På den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA) sine nettsider kan du se oversikt over hvilke land som har merverdifritak eller redusert merverdiavgift på papirbøker og på e-bøker.

Les mer