Praksis for royalty og realisasjon

Etter offentlig debatt der en rekke påstander er fremsatt om hvordan dagens normalkontrakter skal forstås, publiserer Forleggerforeningen nå anbefalt praksis.