Markedsaktiviteter for utlandet

Jobber du med salg av rettigheter til utlandet? Medlemmer av Forleggerforeningen kan delta på fellesstands på internasjonale bokmesser og forleggerseminarer på utenriksstasjonene i flere land.

Bokmessa i Frankfurt var i år 11.-15. oktober 2017

Praktisk informasjon her!

Present at the Franfkurt Book Fair 2017 – kommer snart

London Book Fair var i år 14.-16. mars 2017

Praktisk informasjon her!

Present at the London Book Fair 2017

 

Salget av rettigheter til utlandet er stadig økende, og norske forlag har vist stigende interesse for internasjonal eksponering. Salg av rettigheter til utlandet foregår direkte mellom forlag og agenter på norsk side og utenlandske motparter. Forleggerforeningen arrangerer – i samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet – fellesstand for medlemmene på bokmessene i Frankfurt og London. Sammen med de andre partene i bokbransjen arbeider Forleggerforeningen for at Norge skal bli gjesteland under bokmessen i Frankfurt i 2019. Dette vil kunne gi nye, spennende muligheter for salg av norske rettigheter til utlandet.

Les mer om satsingen på Norge som hovedland under bokmessen i Frankfurt 2019.

Forleggerseminar under Lillehammer Litteraturfestival

Forleggerforeningen har i flere år samarbeidet med NORLA om å invitere utenlandske redaktører og forleggere til arrangement under Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Gjestene har gjennom omvisning og foredrag blitt presentert for den norske bokbransjen, samt den norske litteraturen, også i form av presentasjoner av enkeltforfattere. Gjestene har deltatt på arrangementer under festivalen, både som panelmedlemmer og som publikum.