Markedsaktiviteter for utlandet

Jobber du med salg av rettigheter til utlandet? Medlemmer av Forleggerforeningen kan delta på fellesstands på internasjonale bokmesser og forleggerseminarer på utenriksstasjonene i flere land.

Norsk fellesstand ved Bokmessa i Frankfurt arrangeres 16.- 20. oktober 2019

Standnummer 5.0 A53.

Her er en oversikt over det som skjer i vår regi eller som er av spesiell interesse for våre medlemmer.

Salget av rettigheter til utlandet er stadig økende, og norske forlag har vist stigende interesse for internasjonal eksponering. Salg av rettigheter til utlandet foregår direkte mellom forlag og agenter på norsk side og utenlandske motparter. Forleggerforeningen arrangerer – i samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet – fellesstand for medlemmene på bokmessene i Frankfurt, London og Bologna.

Bokmessen i Frankfurt finner sted 16.-20. oktober 2019

I år er Norge gjesteland under bokmessen i Frankfurt. Dette er Norges største utenrikskulturelle satsning i moderne tid. Prosjektet innebærer hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området hele året, og kulminerer under bokmessen fra 16.-20. oktober.

I tillegg til Norges bøker og forfattere promoteres vår historie, kultur og næringsliv gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag, og det finnes neppe noen annen arena i verden som gir så stor samlet oppmerksomhet på ett land. NORLA organiserer det norske gjestelandsprosjektet, i nært samarbeid med aktører i inn- og utland. Vi ser frem til å presentere et innholdsrikt program!

Les mer om gjestelandsprosjektet på NORLAs nettsider og besøk satsingens nettsider her. Se oppdatert oversikt over arrangementer i Tyskland/Østerrike/Sveits her.

Forleggerseminar under Lillehammer Litteraturfestival

Forleggerforeningen har i flere år samarbeidet med NORLA om å invitere utenlandske redaktører og forleggere til arrangement under Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Gjestene har gjennom omvisning og foredrag blitt presentert for den norske bokbransjen, samt den norske litteraturen, også i form av presentasjoner av enkeltforfattere. Gjestene har deltatt på arrangementer under festivalen, både som panelmedlemmer og som publikum.