Markedsaktiviteter for utlandet

Jobber du med salg av rettigheter til utlandet? Medlemmer av Forleggerforeningen kan delta på fellesstands på internasjonale bokmesser og forleggerseminarer på utenriksstasjonene i flere land.

Barnebokmessen i Bologna arrangeres 21. – 24. mars 2022

London Book Fair arrangeres 5. – 7. april 2022

Bokmessen i Frankfurt arrangeres 19. – 23. oktober 2022

Salget av rettigheter til utlandet er stadig økende, og norske forlag har vist stigende interesse for internasjonal eksponering. Salg av rettigheter til utlandet foregår direkte mellom forlag og agenter på norsk side og utenlandske motparter. Forleggerforeningen arrangerer – i samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet – fellesstand for medlemmene på bokmessene i London, Bologna og Frankfurt.

Forleggerseminar under Lillehammer Litteraturfestival

Forleggerforeningen har i flere år samarbeidet med NORLA om å invitere utenlandske redaktører og forleggere til arrangement under Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Gjestene har gjennom omvisning og foredrag blitt presentert for den norske bokbransjen, samt den norske litteraturen, også i form av presentasjoner av enkeltforfattere. Gjestene har deltatt på arrangementer under festivalen, både som panelmedlemmer og som publikum.