Statistikkutvalget

Statistikkutvalget har ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre foreningens statistikkrapportering.

Utvalget består av:

  • Kjetil Ansteensen (leder), Cappelen Damm
  • Tommy Gundelsby, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Thomas Røtjer, Kagge Forlag
  • Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag