Statistikkutvalget

Statistikkutvalget har ansvar for å gjennomgå og kvalitetssikre foreningens statistikkrapportering.

Utvalget består av:

  • Kjetil Ansteensen (leder), Cappelen Damm AS
  • Bernt Bølviken, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)
  • Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag
  • Thomas Røtjer, Kagge Forlag